Prof. Hazim QiblaweyHazim Qiblawey
Professor

Ph.D. (University of Bremen , Germany )
M.Sc. (University of Jordan, Jordan)
B.Sc. (Jordan University of Science & Technology, Jordan)